DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Povinnosti hasiča

 
Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,

ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.

V náruči vyniesť' dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život

stratím, požehnaj Pane, mojej rodine, a láskavou

rukou vráť im,čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen

 

DESATORO

   1.   Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí 

  2.   Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

  3.   Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

  4.   Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5.   Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6.   Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

  7.   Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

  8.   Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

  9.   Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10.   Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.